Forside

Johns aner

Birgits aner

Sådan begyndte det

Efterlysninger

Sønder Nissum sogn


 

 
 

70. Fanø birks arkiv skifteprotokol 184-6-66 fol. 321

År 1858 den 29 november eftermiddag kl.2 mødte undertegnede skifteforvalter i stedet nr.4 A. i 105 lægd for at registrere afdøde skipper Svend Lauridsen Svendsens og efterlevende enke Ane Sørensdatters fælleds boe. Som skiftevidner ere tilstede sognefoged Nørbye og og budfoged Andersen.

Stervboenken anmeldte hendes afdøde mands arvinger at være hans børn af ægteskab med hende, nemlig:

Laust Svendsen 35 år gl. fraværende i fart.
Svend Lauridsen Svendsen yngre 31 år tilstede i skifteretten.
Jens Svendsen 23 ar gl. fraværende i fart
Ane Cathrine Svendsen 26 år gl. og altså myndig.

Som tilsynsværge for de fraværende sønner beskikkede skifteretten sønnen Svend Lauridsen Svendsen.

Enken ønskede at fritages for registrering, men da der ere 2de af arvingerne fraværende kan skifteretten ikke undlade at registrere boet.

Datteren Ane Cathrine er tilstede. Boets ejendele blev derpå registrerede efter påvisning af boets vedkommende.

Stervbohuset : nr.4 A. i 105 lægd ved Odden med grund, havejord og fortog, et stykke sædegrund afdelt i 3 stykker, idet hele omtrent til 2 tdr. sæd.

Den afdødes klæder af omtrentlig værdi 30 rd. efter stervboenkens forklaring.
Enkens gangklæder og linned som sønnen anslog til en værdi af ikke over 20 rd.

I nordre stue:
4 stole med hynder, et bord med voxdug, 6 urtepotter, et spejl, 6 skilderier, hvoraf dog kun tre tilhører boet. 2 messing lysestager, en bænk, et lille stueuhr og en lille skammel.

I køkkenet:
1 kjelske, 1 rist, 24 talerkener, 4 fade, 2 coulørte fade, 1 trug, 1 træbakke, 1 hængepotte, 4 grove skåle, 3 messing lysestager, 1 kurv, 6 tinspiseskeer, 1 kobber kaffekjedel, 1 spand, 1 ildtang, 6 gafler, 6 knive, 1 kaffeqwern, 1 lerkrus, 1 smørpotte I spisekammeret: 6 leer- eller stenkruse, 3 thepotter, 6 ttiekopper, 3 forskellige potter, 4 grønne flasker, 4 spølkummer

I saltkammeret:
2 stenkrukker, et saltkar eller ballie.

På loftet:
Et dejgtrug, en foustage, en malmkjedel, et stort trug, en mindre trug, en tom kasse, nogle gamle gryder og potter.

I gangen:
Intet!

I et kammer ved forstuen:
2 små ballier og 1 hakkebrædt

I den østre stue:
2 træskaler, 1BIBEL,1 spinderok, 1 haspetræ, 1 garnvinde, 1 lille skrin.

I den søndre stue:
5 præsenterbakker, hvoraf 4 tilhører boet, 2 borde, 12 tinskeer, nemlig 6 spiseskeer og 6 theskeer, 1 sukkerkop og 1 ditto, 2 flødepotter, 1 ølglas,1 snapsglas, en sengs klæder af værdi anslået til 25 rd.
1 fejekost, 13 urtepotter, 2 spøtbakker.

Videre blev ikke påvist eller forefunden. Boets tilstedeværende vedkommende erklærede, at boet ikke ejer rede penge og ej heller har udestående tilgodehavende, at boet ikke ejer skib eller skibsparter og overhovedet ikke er ejer af andre eller flere ting end stervbostedet og de foran registrerede effekter.

Efter enkens ønske udsættes boets videre behandling efter de 2de fraværende sønners hjemkomst.

Enken med laugværge overdrages tilsynet med boets ejendele.

Som laugværge for enken antaget naboen skipper Hans Jensen, der er i retten tilstede.

Det bemærkes at sædegrundene ligger i Fogedtoft.

Forretningen blev hævet! Protocollen blev oplæst og underskrevet.

W. Schønau Ane Sørensdatter H. Jensen

m.p. pen - Svend L. Svendsen yngre, Anne Cathrine Svendsen

Vidner: H.J. Hørby S.P. Andersen

70. Fanø birks arkiv skifteprotokol 184-6-66 fol. 334

Ar 1860 den 20 januar blev boet efter afdøde Svend Lauridsen Svendsen den ældre af Odden i Nordby sogn på Fanø foretaget af skifteforvalteren birkedommer Schønau på hans embedskontor i overværelse af ii.J. Nørbye og W, Lybecker som skiftevidner.

Den 29 nov.1858 blev boet registreret på grund af de myndige arvingers fraværelse og har henstaet efter deres hjemkomst. Stervboenken Ane Sørensdatter mødte tilligemed hendes afdøde mands myndige arvinger, nemlig sønnerne Laust, Svend Lauridsen og Jens, samt datteren Ane Cathrine og begærede sig boet extraderet til skifte og deling imellem dem selv indbyrdes.

Ifg. heraf extraderede skifteretten boets faste og rørlige ejendomme og effekter, således som de ere registrerede og boet forsåvidt i den stand det er og forefindes til stervboeneken og de myndige arvingers fri rådighed til skifte og deling imellem sig selv, hvorved de forpligiger sig til at overtage og tilsvare boets gæld og i så måde frifalder skifteretten for krav og tiltale og meddele ved underskrift i protocollen skadesløs tilståelse for boets extradition.

Derfor betales således til:
Skifteforvalteren 3 rd.
Skifteskriveren 1 rd.
Justitsfonden 4 mk. 3 sk.
Vidnerne 1 rd. 2 mk.
I alt 6 rd. 13 sk.

Det protocollerede blev oplæst og vedgået og underskrives ved forretningens slutning, som herved finder sted.

W. Schønau

Ane Sørensdatter som laugværge Lauritz Svendsen

m.p. Pen - Svend L. Svendsen, Jens Svendsen, Ane Cathrine Svendsen

Vidner: VJ. Lybecker K. J. Nørbye

Sidst revideret december 202121